Product Hunt     WD Stack

Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh từ ngày 02/06/2018 đến ngày 22/06/2018

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 18/06/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
091893
Giải Nhất
46276
Giải Nhì
19903
Giải Ba
07337
13844
Giải Tư
45451
30421
46035
42070
99425
21384
86408
Giải Năm
5806
Giải Sáu
6937
8673
8229
Giải Bảy
037
Giải Tám
22
Đầu Loto
0 03 ;  06 ;  08 ; 
1
2 21 ;  22 ;  25 ;  29 ; 
3 35 ;  37 (3)
4 44 ; 
5 51 ; 
6
7 70 ;  73 ;  76 ; 
8 84 ; 
9 93

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 16/06/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
098140
Giải Nhất
10726
Giải Nhì
74584
Giải Ba
25102
50976
Giải Tư
34251
98011
29598
69447
92649
43257
34770
Giải Năm
2551
Giải Sáu
7885
4775
8155
Giải Bảy
065
Giải Tám
45
Đầu Loto
0 02 ; 
1 11 ; 
2 26 ; 
3
4 40 ;  45 ;  47 ;  49 ; 
5 51 (2) ;  55 ;  57 ; 
6 65 ; 
7 70 ;  75 ;  76 ; 
8 84 ;  85 ; 
9 98 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 11/06/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
202575
Giải Nhất
59181
Giải Nhì
19975
Giải Ba
41057
75925
Giải Tư
44647
02377
70854
31565
94872
97949
20460
Giải Năm
9824
Giải Sáu
5522
2690
8907
Giải Bảy
831
Giải Tám
79
Đầu Loto
0 07 ; 
1
2 22 ;  24 ;  25 ; 
3 31 ; 
4 47 ;  49 ; 
5 54 ;  57 ; 
6 60 ;  65 ; 
7 72 ;  75 (2) ;  77 ;  79 ; 
8 81 ; 
9 90 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 09/06/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
056533
Giải Nhất
68243
Giải Nhì
80602
Giải Ba
47059
84779
Giải Tư
74299
27626
19279
83502
43731
71542
84970
Giải Năm
7739
Giải Sáu
5517
6941
8963
Giải Bảy
564
Giải Tám
71
Đầu Loto
0 02 (2)
1 17 ; 
2 26 ; 
3 31 ;  33 ;  39 ; 
4 41 ;  42 ;  43 ; 
5 59 ; 
6 63 ;  64 ; 
7 70 ;  71 ;  79 (2)
8
9 99 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 04/06/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
143719
Giải Nhất
92728
Giải Nhì
28340
Giải Ba
31743
67775
Giải Tư
63130
75722
15543
32979
56230
25679
80464
Giải Năm
3772
Giải Sáu
8960
1517
0511
Giải Bảy
452
Giải Tám
30
Đầu Loto
0
1 11 ;  17 ;  19
2 22 ;  28 ; 
3 30 (3)
4 40 ;  43 (2)
5 52 ; 
6 60 ;  64 ; 
7 72 ;  75 ;  79 (2)
8
9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 02/06/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
501091
Giải Nhất
65871
Giải Nhì
25024
Giải Ba
91151
23268
Giải Tư
23566
57701
31817
94995
84185
89717
64676
Giải Năm
9436
Giải Sáu
3937
4101
4007
Giải Bảy
342
Giải Tám
71
Đầu Loto
0 01 (2) ;  07 ; 
1 17 (2)
2 24 ; 
3 36 ;  37 ; 
4 42 ; 
5 51 ; 
6 66 ;  68 ; 
7 71 (2) ;  76 ; 
8 85 ; 
9 91 ;  95 ;