Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh từ ngày 29/01/2019 đến ngày 18/02/2019

Đặc Biệt
987031
Giải Nhất
28233
Giải Nhì
01354
Giải Ba
73904
86177
Giải Tư
51034
60206
75309
12685
41195
61587
96496
Giải Năm
3035
Giải Sáu
7265
9881
4683
Giải Bảy
657
Giải Tám
34
Đầu Loto
0 04 ;  06 ;  09 ; 
1
2
3 31 ;  33 ;  34 (2) ;  35 ; 
4
5 54 ;  57 ; 
6 65 ; 
7 77 ; 
8 81 ;  83 ;  85 ;  87 ; 
9 95 ;  96 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 11/02/2019 (Thứ 2)

Đặc Biệt
860245
Giải Nhất
31766
Giải Nhì
58340
Giải Ba
74031
77648
Giải Tư
08116
17283
27418
91206
73602
32273
69900
Giải Năm
6652
Giải Sáu
7265
5907
4892
Giải Bảy
068
Giải Tám
38
Đầu Loto
0 00 ;  02 ;  06 ;  07 ; 
1 16 ;  18 ; 
2
3 31 ;  38 ; 
4 40 ;  45 ;  48 ; 
5 52 ; 
6 65 ;  66 ;  68 ; 
7 73 ; 
8 83 ; 
9 92 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 09/02/2019 (Thứ 7)

Đặc Biệt
517735
Giải Nhất
31239
Giải Nhì
46058
Giải Ba
95706
70725
Giải Tư
33369
41894
12442
58193
23278
24170
85769
Giải Năm
4242
Giải Sáu
3890
6437
6531
Giải Bảy
009
Giải Tám
08
Đầu Loto
0 06 ;  08 ;  09 ; 
1
2 25 ; 
3 31 ;  35 ;  37 ;  39 ; 
4 42 (2)
5 58 ; 
6 69 (2)
7 70 ;  78 ; 
8
9 90 ;  93 ;  94 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 04/02/2019 (Thứ 2)

Đặc Biệt
603918
Giải Nhất
88847
Giải Nhì
87515
Giải Ba
81541
48344
Giải Tư
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
Giải Năm
8820
Giải Sáu
5218
6461
0873
Giải Bảy
509
Giải Tám
47
Đầu Loto
0 09 ; 
1 15 (2)18 (3)
2 20 ; 
3
4 41 ;  44 ;  47 (2)
5 59 (2)
6 61 (2)
7 73 ; 
8
9 94 ;  96 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 02/02/2019 (Thứ 7)

Đặc Biệt
308255
Giải Nhất
04323
Giải Nhì
27058
Giải Ba
52311
84959
Giải Tư
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
Giải Năm
0652
Giải Sáu
3445
1712
2293
Giải Bảy
841
Giải Tám
34
Đầu Loto
0 06 ;  07 ; 
1 11 ;  12 ; 
2 23 ; 
3 34 ; 
4 41 ;  45 ; 
5 52 ;  55 ;  58 ;  59 ; 
6 65 ; 
7 75 ; 
8 81 ;  84 ; 
9 93 ;  96 ;