Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh từ ngày 03/09/2018 đến ngày 23/09/2018

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 22/09/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
693159
Giải Nhất
29017
Giải Nhì
68054
Giải Ba
14978
56926
Giải Tư
84592
83482
87308
65026
29292
63106
32434
Giải Năm
5538
Giải Sáu
4353
8723
9661
Giải Bảy
828
Giải Tám
03
Đầu Loto
0 03 ;  06 ;  08 ; 
1 17 ; 
2 23 ;  26 (2) ;  28 ; 
3 34 ;  38 ; 
4
5 53 ;  54 ;  59
6 61 ; 
7 78 ; 
8 82 ; 
9 92 (2)

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 17/09/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
581447
Giải Nhất
09552
Giải Nhì
83862
Giải Ba
37855
95329
Giải Tư
49351
12610
82829
13145
23902
17093
70231
Giải Năm
3202
Giải Sáu
0412
6463
2730
Giải Bảy
892
Giải Tám
39
Đầu Loto
0 02 (2)
1 10 ;  12 ; 
2 29 (2)
3 30 ;  31 ;  39 ; 
4 45 ;  47
5 51 ;  52 ;  55 ; 
6 62 ;  63 ; 
7
8
9 92 ;  93 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 15/09/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
796722
Giải Nhất
34403
Giải Nhì
40389
Giải Ba
92862
20738
Giải Tư
61661
66833
22471
03178
16211
28687
19685
Giải Năm
5768
Giải Sáu
6352
0510
5886
Giải Bảy
468
Giải Tám
21
Đầu Loto
0 03 ; 
1 10 ;  11 ; 
2 21 ;  22
3 33 ;  38 ; 
4
5 52 ; 
6 61 ;  62 ;  68 (2)
7 71 ;  78 ; 
8 85 ;  86 ;  87 ;  89 ; 
9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 10/09/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
883267
Giải Nhất
84245
Giải Nhì
40546
Giải Ba
48118
85862
Giải Tư
26546
81184
05246
07945
48966
03485
08240
Giải Năm
5996
Giải Sáu
7646
1897
8481
Giải Bảy
772
Giải Tám
09
Đầu Loto
0 09 ; 
1 18 ; 
2
3
4 40 ;  45 (2) ;  46 (4)
5
6 62 ;  66 ;  67
7 72 ; 
8 81 ;  84 ;  85 ; 
9 96 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 08/09/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
945367
Giải Nhất
99397
Giải Nhì
77791
Giải Ba
73274
09354
Giải Tư
12838
70649
19005
44672
85134
80224
07067
Giải Năm
2941
Giải Sáu
1161
6083
4539
Giải Bảy
063
Giải Tám
00
Đầu Loto
0 00 ;  05 ; 
1
2 24 ; 
3 34 ;  38 ;  39 ; 
4 41 ;  49 ; 
5 54 ; 
6 61 ;  63 ;  67 (2)
7 72 ;  74 ; 
8 83 ; 
9 91 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 03/09/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
997490
Giải Nhất
25481
Giải Nhì
69487
Giải Ba
88891
59075
Giải Tư
13472
72637
62395
34955
21882
23880
93890
Giải Năm
3735
Giải Sáu
7009
0323
6150
Giải Bảy
340
Giải Tám
52
Đầu Loto
0 09 ; 
1
2 23 ; 
3 35 ;  37 ; 
4 40 ; 
5 50 ;  52 ;  55 ; 
6
7 72 ;  75 ; 
8 80 ;  81 ;  82 ;  87 ; 
9 90 (2) ;  91 ;  95 ;