Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh từ ngày 05/06/2017 đến ngày 25/06/2017

Đặc Biệt
860045
Giải Nhất
87044
Giải Nhì
75269
Giải Ba
59044
94601
Giải Tư
28319
64371
20471
06028
08649
27327
21871
Giải Năm
3049
Giải Sáu
6816
3122
2878
Giải Bảy
290
Giải Tám
18
Đầu Loto
0 01 ; 
1 16 ;  18 ;  19 ; 
2 22 ;  27 ;  28 ; 
3
4 44 (2)45 ;  49 (2)
5
6 69 ; 
7 71 (3) ;  78 ; 
8
9 90 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 19/06/2017 (Thứ 2)

Đặc Biệt
283385
Giải Nhất
78377
Giải Nhì
78764
Giải Ba
60687
98694
Giải Tư
55801
48520
89233
30961
70525
69738
42989
Giải Năm
2132
Giải Sáu
3647
1656
7045
Giải Bảy
929
Giải Tám
87
Đầu Loto
0 01 ; 
1
2 20 ;  25 ;  29 ; 
3 32 ;  33 ;  38 ; 
4 45 ;  47 ; 
5 56 ; 
6 61 ;  64 ; 
7 77 ; 
8 85 ;  87 (2) ;  89 ; 
9 94 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 17/06/2017 (Thứ 7)

Đặc Biệt
398156
Giải Nhất
06494
Giải Nhì
00588
Giải Ba
33539
60055
Giải Tư
11277
83069
64831
64490
79542
47869
66287
Giải Năm
8842
Giải Sáu
4568
9510
3208
Giải Bảy
207
Giải Tám
42
Đầu Loto
0 07 ;  08 ; 
1 10 ; 
2
3 31 ;  39 ; 
4 42 (3)
5 55 ;  56
6 68 ;  69 (2)
7 77 ; 
8 87 ;  88 ; 
9 90 ;  94 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 12/06/2017 (Thứ 2)

Đặc Biệt
309272
Giải Nhất
74694
Giải Nhì
15966
Giải Ba
62862
91581
Giải Tư
97220
98478
71282
12891
64572
72589
07524
Giải Năm
5174
Giải Sáu
1744
2716
6112
Giải Bảy
756
Giải Tám
19
Đầu Loto
0
1 12 ;  16 ;  19 ; 
2 20 ;  24 ; 
3
4 44 ; 
5 56 ; 
6 62 ;  66 ; 
7 72 (2) ;  74 ;  78 ; 
8 81 ;  82 ;  89 ; 
9 91 ;  94 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 10/06/2017 (Thứ 7)

Đặc Biệt
440561
Giải Nhất
67429
Giải Nhì
04617
Giải Ba
06434
72165
Giải Tư
39718
57677
40590
26648
57797
45751
97315
Giải Năm
9062
Giải Sáu
8520
0589
0896
Giải Bảy
608
Giải Tám
19
Đầu Loto
0 08 ; 
1 15 ;  17 ;  18 ;  19 ; 
2 20 ;  29 ; 
3 34 ; 
4 48 ; 
5 51 ; 
6 61 ;  62 ;  65 ; 
7 77 ; 
8 89 ; 
9 90 ;  96 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 05/06/2017 (Thứ 2)

Đặc Biệt
469401
Giải Nhất
70788
Giải Nhì
55397
Giải Ba
84239
48701
Giải Tư
87253
96603
23284
27785
32838
84833
55474
Giải Năm
4253
Giải Sáu
8480
7383
7953
Giải Bảy
807
Giải Tám
85
Đầu Loto
0 01 (2) ;  03 ;  07 ; 
1
2
3 33 ;  38 ;  39 ; 
4
5 53 (3)
6
7 74 ; 
8 80 ;  83 ;  84 ;  85 (2) ;  88 ; 
9 97 ;