Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh từ ngày 29/01/2018 đến ngày 18/02/2018

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 17/02/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
620762
Giải Nhất
55070
Giải Nhì
58000
Giải Ba
94205
62564
Giải Tư
25632
55432
33028
05410
85858
07564
22531
Giải Năm
5057
Giải Sáu
4185
2763
0312
Giải Bảy
868
Giải Tám
29
Đầu Loto
0 00 ;  05 ; 
1 10 ;  12 ; 
2 28 ;  29 ; 
3 31 ;  32 (2)
4
5 57 ;  58 ; 
6 62 ;  63 ;  64 (2) ;  68 ; 
7 70 ; 
8 85 ; 
9

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 12/02/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
823058
Giải Nhất
89729
Giải Nhì
04960
Giải Ba
66205
36608
Giải Tư
54475
59225
12643
04273
15600
67089
36787
Giải Năm
7357
Giải Sáu
1355
7991
4342
Giải Bảy
826
Giải Tám
90
Đầu Loto
0 00 ;  05 ;  08 ; 
1
2 25 ;  26 ;  29 ; 
3
4 42 ;  43 ; 
5 55 ;  57 ;  58
6 60 ; 
7 73 ;  75 ; 
8 87 ;  89 ; 
9 90 ;  91 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 10/02/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
377323
Giải Nhất
44831
Giải Nhì
58144
Giải Ba
46767
96559
Giải Tư
45315
04815
69525
87276
07131
06778
04729
Giải Năm
6192
Giải Sáu
4108
4143
7057
Giải Bảy
236
Giải Tám
44
Đầu Loto
0 08 ; 
1 15 (2)
2 23 ;  25 ;  29 ; 
3 31 (2) ;  36 ; 
4 43 ;  44 (2)
5 57 ;  59 ; 
6 67 ; 
7 76 ;  78 ; 
8
9 92 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 05/02/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
851616
Giải Nhất
41980
Giải Nhì
51528
Giải Ba
37629
63285
Giải Tư
69073
50593
14754
08075
71216
62367
16122
Giải Năm
1538
Giải Sáu
2715
5168
0889
Giải Bảy
179
Giải Tám
29
Đầu Loto
0
1 15 ;  16 (2)
2 22 ;  28 ;  29 (2)
3 38 ; 
4
5 54 ; 
6 67 ;  68 ; 
7 73 ;  75 ;  79 ; 
8 80 ;  85 ;  89 ; 
9 93 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 03/02/2018 (Thứ 7)

Đặc Biệt
635316
Giải Nhất
71777
Giải Nhì
51514
Giải Ba
13473
76495
Giải Tư
55230
04092
99219
99361
28099
06539
15855
Giải Năm
0444
Giải Sáu
9737
3462
4275
Giải Bảy
939
Giải Tám
64
Đầu Loto
0
1 14 ;  16 ;  19 ; 
2
3 30 ;  37 ;  39 (2)
4 44 ; 
5 55 ; 
6 61 ;  62 ;  64 ; 
7 73 ;  75 ;  77 ; 
8
9 92 ;  95 ;  99 ; 

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Ngày 29/01/2018 (Thứ 2)

Đặc Biệt
549743
Giải Nhất
18036
Giải Nhì
06847
Giải Ba
72480
01492
Giải Tư
20798
84895
86392
70746
23188
56971
13623
Giải Năm
4496
Giải Sáu
7991
0400
5969
Giải Bảy
565
Giải Tám
59
Đầu Loto
0 00 ; 
1
2 23 ; 
3 36 ; 
4 43 ;  46 ;  47 ; 
5 59 ; 
6 65 ;  69 ; 
7 71 ; 
8 80 ;  88 ; 
9 91 ;  92 (2) ;  95 ;  96 ;  98 ;