Còn là đến giờ quay số

Kết quả xổ số Miền Nam

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
Giải tám
18
21
69
41
Giải bảy
290
041
147
812
Giải sáu

6816

3122

2878

3833

7518

3934

2555

0955

2221

4864

7436

0120

Giải Năm
3049
1542
7000
8370
Giải Tư

28319

64371

20471

06028

08649

27327

21871

69061

35192

38194

26029

46037

87407

21739

46187

42100

55054

20027

36184

13631

92405

54405

11980

04830

49948

95347

71090

71215

Giải Ba

59044

94601

31038

53763

79901

63003

97166

58308

Giải nhì
75269
40763
60324
51426
Giải nhất
87044
54734
22229
80315
Đặc biệt
860045
539560
566152
212130

Thống kê loto

Tỉnh Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
Đầu 0 01 ;  07 ;  00 (2) ;  01 ;  03 ;  05 ;  05 ;  08 ; 
Đầu 1 16 ;  18 ;  19 ;  18 ;  12 ;  15 (2)
Đầu 2 22 ;  27 ;  28 ;  21 ;  29 ;  21 ;  24 ;  27 ;  29 ;  20 ;  26 ; 
Đầu 3 33 ;  34 (2) ;  37 ;  38 ;  39 ;  31 ;  30 (2) ;  36 ; 
Đầu 4 44 (2)45 ;  49 (2) 41 ;  42 ;  47 ;  41 ;  47 ;  48 ; 
Đầu 5 52 ;  54 ;  55 (2)
Đầu 6 69 ;  60 ;  61 ;  63 (2) 69 ;  64 ;  66 ; 
Đầu 7 71 (3) ;  78 ;  70 ; 
Đầu 8 84 ;  87 ;  80 ; 
Đầu 9 90 ;  92 ;  94 ;  90 ; 

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN ngày 25/06/2017 (Chủ Nhật)

Tỉnh
Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu

Giải Năm
Giải Tư

Giải Ba

Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt

Thống kê loto

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9