Product Hunt     WD Stack

Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Khánh Hoà từ ngày 02/06/2018 đến ngày 22/06/2018

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 20/06/2018 (Thứ 4)

Đặc Biệt
505229
Giải Nhất
99065
Giải Nhì
65836
Giải Ba
63215
87976
Giải Tư
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
Giải Năm
9512
Giải Sáu
9091
9569
9958
Giải Bảy
489
Giải Tám
03
Đầu Loto
0 03 ; 
1 11 ;  12 ;  15 ; 
2 27 ;  29
3 36 ; 
4 49 ; 
5 58 ;  59 ; 
6 65 ;  66 ;  69 ; 
7 76 ;  79 ; 
8 89 ; 
9 91 ;  99 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 17/06/2018 (Chủ Nhật)

Đặc Biệt
934400
Giải Nhất
59088
Giải Nhì
48034
Giải Ba
33335
89360
Giải Tư
62036
57749
29141
70924
18168
14565
32234
Giải Năm
8140
Giải Sáu
0953
8956
6277
Giải Bảy
703
Giải Tám
51
Đầu Loto
0 00 ;  03 ; 
1
2 24 ; 
3 34 (2) ;  35 ;  36 ; 
4 40 ;  41 ;  49 ; 
5 51 ;  53 ;  56 ; 
6 60 ;  65 ;  68 ; 
7 77 ; 
8 88 ; 
9

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 13/06/2018 (Thứ 4)

Đặc Biệt
316267
Giải Nhất
72397
Giải Nhì
44789
Giải Ba
68519
98865
Giải Tư
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
Giải Năm
0407
Giải Sáu
0903
2813
0668
Giải Bảy
304
Giải Tám
59
Đầu Loto
0 03 ;  04 ;  07 ;  09 ; 
1 13 (2) ;  19 ; 
2 25 ; 
3 33 ; 
4
5 59 ; 
6 65 ;  67 ;  68 ; 
7 74 ; 
8 87 ;  89 (2)
9 97 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 10/06/2018 (Chủ Nhật)

Đặc Biệt
773421
Giải Nhất
69227
Giải Nhì
08383
Giải Ba
06037
94183
Giải Tư
26248
98789
38084
16036
65898
28826
71449
Giải Năm
0264
Giải Sáu
5749
3943
6891
Giải Bảy
666
Giải Tám
35
Đầu Loto
0
1
2 21 ;  26 ;  27 ; 
3 35 ;  36 ;  37 ; 
4 43 ;  48 ;  49 (2)
5
6 64 ;  66 ; 
7
8 83 (2) ;  84 ;  89 ; 
9 91 ;  98 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 06/06/2018 (Thứ 4)

Đặc Biệt
874191
Giải Nhất
88711
Giải Nhì
69623
Giải Ba
49920
79931
Giải Tư
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
Giải Năm
4629
Giải Sáu
6948
7222
7532
Giải Bảy
708
Giải Tám
67
Đầu Loto
0 08 ; 
1 11 (2) ;  13 ;  15 ; 
2 20 ;  22 ;  23 (2) ;  24 ;  29 ; 
3 31 ;  32 ;  37 ; 
4 48 ; 
5
6 67 ; 
7
8
9 91 ;  95 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 03/06/2018 (Chủ Nhật)

Đặc Biệt
982615
Giải Nhất
41885
Giải Nhì
51735
Giải Ba
83364
85382
Giải Tư
92199
39866
37819
37135
83906
06548
15655
Giải Năm
7693
Giải Sáu
3539
8885
5122
Giải Bảy
207
Giải Tám
26
Đầu Loto
0 06 ;  07 ; 
1 15 ;  19 ; 
2 22 ;  26 ; 
3 35 (2) ;  39 ; 
4 48 ; 
5 55 ; 
6 64 ;  66 ; 
7
8 82 ;  85 (2)
9 93 ;  99 ;