Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Khánh Hoà từ ngày 05/06/2017 đến ngày 25/06/2017

Đặc Biệt
445710
Giải Nhất
71912
Giải Nhì
82820
Giải Ba
54638
21312
Giải Tư
72699
61894
05059
74382
85538
39954
12676
Giải Năm
5578
Giải Sáu
2961
5815
4938
Giải Bảy
111
Giải Tám
23
Đầu Loto
0
1 10 ;  11 ;  12 (2) ;  15 ; 
2 20 ;  23 ; 
3 38 (3)
4
5 54 ;  59 ; 
6 61 ; 
7 76 ;  78 ; 
8 82 ; 
9 94 ;  99 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 21/06/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
010864
Giải Nhất
90028
Giải Nhì
25765
Giải Ba
20682
62342
Giải Tư
73186
91788
04672
33966
06404
10625
24417
Giải Năm
8953
Giải Sáu
9096
0035
8998
Giải Bảy
356
Giải Tám
72
Đầu Loto
0 04 ; 
1 17 ; 
2 25 ;  28 ; 
3 35 ; 
4 42 ; 
5 53 ;  56 ; 
6 64 ;  65 ;  66 ; 
7 72 (2)
8 82 ;  86 ;  88 ; 
9 96 ;  98 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 18/06/2017 (Chủ Nhật)

Đặc Biệt
957527
Giải Nhất
15178
Giải Nhì
60762
Giải Ba
48557
21504
Giải Tư
04186
04420
47574
99392
37096
42106
36780
Giải Năm
9756
Giải Sáu
9000
1608
6037
Giải Bảy
017
Giải Tám
43
Đầu Loto
0 00 ;  04 ;  06 ;  08 ; 
1 17 ; 
2 20 ;  27
3 37 ; 
4 43 ; 
5 56 ;  57 ; 
6 62 ; 
7 74 ;  78 ; 
8 80 ;  86 ; 
9 92 ;  96 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 14/06/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
258096
Giải Nhất
32855
Giải Nhì
71791
Giải Ba
06500
26531
Giải Tư
78416
43580
67610
08238
53580
27383
88697
Giải Năm
8183
Giải Sáu
5723
3053
3309
Giải Bảy
945
Giải Tám
36
Đầu Loto
0 00 ;  09 ; 
1 10 ;  16 ; 
2 23 ; 
3 31 ;  36 ;  38 ; 
4 45 ; 
5 53 ;  55 ; 
6
7
8 80 (2) ;  83 (2)
9 91 ;  96 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 11/06/2017 (Chủ Nhật)

Đặc Biệt
807704
Giải Nhất
37453
Giải Nhì
43911
Giải Ba
08059
21629
Giải Tư
11456
88979
78143
44507
48467
88014
10906
Giải Năm
8554
Giải Sáu
9690
1297
9215
Giải Bảy
711
Giải Tám
39
Đầu Loto
0 04 ;  06 ;  07 ; 
1 11 (2) ;  14 ;  15 ; 
2 29 ; 
3 39 ; 
4 43 ; 
5 53 ;  54 ;  56 ;  59 ; 
6 67 ; 
7 79 ; 
8
9 90 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Khánh Hoà

Ngày 07/06/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
432312
Giải Nhất
46523
Giải Nhì
81293
Giải Ba
89635
73848
Giải Tư
27353
52099
61397
21079
25910
27578
08870
Giải Năm
5837
Giải Sáu
3564
4385
1405
Giải Bảy
267
Giải Tám
42
Đầu Loto
0 05 ; 
1 10 ;  12
2 23 ; 
3 35 ;  37 ; 
4 42 ;  48 ; 
5 53 ; 
6 64 ;  67 ; 
7 70 ;  78 ;  79 ; 
8 85 ; 
9 93 ;  97 ;  99 ;