Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Đồng Nai từ ngày 24/11/2017 đến ngày 14/12/2017

Kết quả xổ số Đồng Nai

Ngày 13/12/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
824610
Giải Nhất
74487
Giải Nhì
39905
Giải Ba
92957
09681
Giải Tư
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
Giải Năm
3930
Giải Sáu
7627
7560
1050
Giải Bảy
728
Giải Tám
70
Đầu Loto
0 05 ;  09 ; 
1 10
2 20 ;  25 ;  27 ;  28 ; 
3 30 ;  35 ; 
4 49 ; 
5 50 ;  53 ;  57 ; 
6 60 ;  66 ; 
7 70 ; 
8 81 ;  87 ; 
9

Kết quả xổ số Đồng Nai

Ngày 06/12/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
897448
Giải Nhất
62561
Giải Nhì
61302
Giải Ba
11614
64569
Giải Tư
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
Giải Năm
5766
Giải Sáu
1981
5148
6088
Giải Bảy
970
Giải Tám
61
Đầu Loto
0 02 ; 
1 12 ;  14 ; 
2
3 38 ; 
4 41 ;  48 (2)
5 57 ; 
6 61 (2) ;  66 (2) ;  67 ;  69 ; 
7 70 ; 
8 81 ;  88 ; 
9 92 ; 

Kết quả xổ số Đồng Nai

Ngày 29/11/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
913807
Giải Nhất
27299
Giải Nhì
62225
Giải Ba
04202
97884
Giải Tư
11682
73687
40509
35213
86306
51849
62384
Giải Năm
7748
Giải Sáu
5247
7422
6189
Giải Bảy
226
Giải Tám
14
Đầu Loto
0 02 ;  06 ;  07 ;  09 ; 
1 13 ;  14 ; 
2 22 ;  25 ;  26 ; 
3
4 47 ;  48 ;  49 ; 
5
6
7
8 82 ;  84 (2) ;  87 ;  89 ; 
9 99 ;