Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Đà Nẵng từ ngày 29/01/2019 đến ngày 18/02/2019

Đặc Biệt
808663
Giải Nhất
42350
Giải Nhì
32388
Giải Ba
24031
27745
Giải Tư
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
Giải Năm
6442
Giải Sáu
6146
4793
4170
Giải Bảy
201
Giải Tám
69
Đầu Loto
0 01 ;  03 ;  08 ; 
1 17 ; 
2 21 (2) ;  26 ; 
3 31 ;  33 ; 
4 42 ;  45 ;  46 ; 
5 50 ; 
6 63 ;  69 ; 
7 70 ; 
8 88 ; 
9 93 ; 

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 13/02/2019 (Thứ 4)

Đặc Biệt
009802
Giải Nhất
23100
Giải Nhì
49326
Giải Ba
34668
09054
Giải Tư
01459
51218
34431
14972
90011
17886
45347
Giải Năm
8806
Giải Sáu
7462
2265
0111
Giải Bảy
827
Giải Tám
50
Đầu Loto
0 00 ;  02 ;  06 ; 
1 11 (2) ;  18 ; 
2 26 ;  27 ; 
3 31 ; 
4 47 ; 
5 50 ;  54 ;  59 ; 
6 62 ;  65 ;  68 ; 
7 72 ; 
8 86 ; 
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 09/02/2019 (Thứ 7)

Đặc Biệt
875871
Giải Nhất
06588
Giải Nhì
80884
Giải Ba
82523
20669
Giải Tư
43725
00406
54811
29327
33217
67832
67681
Giải Năm
0081
Giải Sáu
0922
1717
0865
Giải Bảy
470
Giải Tám
73
Đầu Loto
0 06 ; 
1 11 ;  17 (2)
2 22 ;  23 ;  25 ;  27 ; 
3 32 ; 
4
5
6 65 ;  69 ; 
7 70 ;  71 ;  73 ; 
8 81 (2) ;  84 ;  88 ; 
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 06/02/2019 (Thứ 4)

Đặc Biệt
828237
Giải Nhất
24469
Giải Nhì
09185
Giải Ba
39999
93656
Giải Tư
95302
65241
90698
13264
10706
66875
74362
Giải Năm
3265
Giải Sáu
6765
2414
8084
Giải Bảy
118
Giải Tám
18
Đầu Loto
0 02 ;  06 ; 
1 14 ;  18 (2)
2
3 37
4 41 ; 
5 56 ; 
6 62 ;  64 ;  65 (2) ;  69 ; 
7 75 ; 
8 84 ;  85 ; 
9 98 ;  99 ; 

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 02/02/2019 (Thứ 7)

Đặc Biệt
220410
Giải Nhất
63787
Giải Nhì
01209
Giải Ba
56530
90508
Giải Tư
06705
34193
11193
26254
84465
54679
28226
Giải Năm
1678
Giải Sáu
7061
6959
1406
Giải Bảy
054
Giải Tám
85
Đầu Loto
0 05 ;  06 ;  08 ;  09 ; 
1 10
2 26 ; 
3 30 ; 
4
5 54 (2) ;  59 ; 
6 61 ;  65 ; 
7 78 ;  79 ; 
8 85 ;  87 ; 
9 93 (2)

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 30/01/2019 (Thứ 4)

Đặc Biệt
483857
Giải Nhất
14787
Giải Nhì
38239
Giải Ba
88483
24417
Giải Tư
53828
26466
88778
00490
56077
76429
35928
Giải Năm
4125
Giải Sáu
9201
1519
2392
Giải Bảy
211
Giải Tám
06
Đầu Loto
0 01 ;  06 ; 
1 11 ;  17 ;  19 ; 
2 25 ;  28 (2) ;  29 ; 
3 39 ; 
4
5 57
6 66 ; 
7 77 ;  78 ; 
8 83 ;  87 ; 
9 90 ;  92 ;