Tùy chọn xem kết quả

Kết quả xổ số Đà Nẵng từ ngày 01/08/2017 đến ngày 21/08/2017

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 19/08/2017 (Thứ 7)

Đặc Biệt
812965
Giải Nhất
00920
Giải Nhì
73342
Giải Ba
25725
21328
Giải Tư
36430
14262
10668
42296
68065
87154
70390
Giải Năm
6697
Giải Sáu
4769
1807
8445
Giải Bảy
068
Giải Tám
89
Đầu Loto
0 07 ; 
1
2 20 ;  25 ;  28 ; 
3 30 ; 
4 42 ;  45 ; 
5 54 ; 
6 62 ;  65 (2) ;  68 (2) ;  69 ; 
7
8 89 ; 
9 90 ;  96 ;  97 ; 

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 16/08/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
351771
Giải Nhất
51068
Giải Nhì
62683
Giải Ba
52581
30467
Giải Tư
33354
81081
24515
71324
43952
70070
16348
Giải Năm
0947
Giải Sáu
0846
0975
1029
Giải Bảy
167
Giải Tám
47
Đầu Loto
0
1 15 ; 
2 24 ;  29 ; 
3
4 46 ;  47 (2) ;  48 ; 
5 52 ;  54 ; 
6 67 (2) ;  68 ; 
7 70 ;  71 ;  75 ; 
8 81 (2) ;  83 ; 
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 12/08/2017 (Thứ 7)

Đặc Biệt
902383
Giải Nhất
15313
Giải Nhì
50240
Giải Ba
20776
27143
Giải Tư
47806
70776
99275
39148
05066
64978
02068
Giải Năm
8804
Giải Sáu
0686
0486
5170
Giải Bảy
463
Giải Tám
47
Đầu Loto
0 04 ;  06 ; 
1 13 ; 
2
3
4 40 ;  43 ;  47 ;  48 ; 
5
6 63 ;  66 ;  68 ; 
7 70 ;  75 ;  76 (2) ;  78 ; 
8 83 ;  86 (2)
9

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 09/08/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
199910
Giải Nhất
65968
Giải Nhì
92842
Giải Ba
63464
95922
Giải Tư
72464
30381
60615
46512
45398
92556
87137
Giải Năm
7914
Giải Sáu
2989
9773
1430
Giải Bảy
449
Giải Tám
13
Đầu Loto
0
1 10 ;  12 ;  13 ;  14 ;  15 ; 
2 22 ; 
3 30 ;  37 ; 
4 42 ;  49 ; 
5 56 ; 
6 64 (2) ;  68 ; 
7 73 ; 
8 81 ;  89 ; 
9 98 ; 

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 05/08/2017 (Thứ 7)

Đặc Biệt
975274
Giải Nhất
40049
Giải Nhì
45001
Giải Ba
47172
03936
Giải Tư
02882
54777
22674
44827
01418
22768
87200
Giải Năm
8849
Giải Sáu
1737
1380
5198
Giải Bảy
773
Giải Tám
53
Đầu Loto
0 00 ;  01 ; 
1 18 ; 
2 27 ; 
3 36 ;  37 ; 
4 49 (2)
5 53 ; 
6 68 ; 
7 72 ;  73 ;  74 (2) ;  77 ; 
8 80 ;  82 ; 
9 98 ; 

Kết quả xổ số Đà Nẵng

Ngày 02/08/2017 (Thứ 4)

Đặc Biệt
816909
Giải Nhất
86508
Giải Nhì
52230
Giải Ba
93175
93139
Giải Tư
90995
82726
86917
39774
07104
01757
31948
Giải Năm
5872
Giải Sáu
1922
1465
7917
Giải Bảy
610
Giải Tám
07
Đầu Loto
0 04 ;  07 ;  08 ;  09
1 10 ;  17 (2)
2 22 ;  26 ; 
3 30 ;  39 ; 
4 48 ; 
5 57 ; 
6 65 ; 
7 72 ;  74 ;  75 ; 
8
9 95 ;